متولد 1374/9/28

رزومه هنری :

  • فعالیت در دفتر سینمایی به مدت 2 سال
  • حضور در 2 پروژه سینمایی
  • انجام فعالیت تئاتر به مدت 4 سال
  • فعالیت دوبلاژ بختیاری در فضای مجازی از سال 96

زمینه های فعالیت

  • دوبلاژ
  • تدوین
  • نویسندگی
  • بازیگری و کارگردانی